Lekarska działalność naukowa: analizy statystyczne w pracach medycznych

Lekarz jest jednym z nielicznych zawodów, w których proces dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności trwa przez całą ścieżkę kariery. Bardzo często więc nawet lekarze powyżej 65 roku życia, którzy mają już dawno prawo do emerytury, nadal wykonują swój zawód i co więcej, prowadzą ważne i ciekawe badania. Tym samym pojawia się konieczność i właściwego przeanalizowania, wyciągnięcia końcowych wniosków i opisania. Tym właśnie zajmują się analizy statystyczne w pracach medycznych.

Analizy w ośrodkach badań

Można je podzielić na dwie grupy. Pierwszą są prace dotyczące różnego rodzaju badań, np. nad odkryciem nowych leków lub unowocześnienia już istniejących. Prowadząc eksperymenty, przeprowadzając nowe testy otrzymuje się mnóstwo wyników, które pozostawione same sobie nie wnoszą niczego do dorobku naukowego. Należy je przeanalizować i opisać w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane dalej, przetwarzane przez kolejnych lekarzy i naukowców i finalnie wykorzystane do polepszenia działania leków.

Analizy w ośrodkach leczenia

Drugą grupą są analizy statystyczne pokazujące rzeczywistość ośrodków leczenia, czyli publicznych przychodni, szpitali oraz prywatnych klinik i gabinetów lekarskich. W tym przypadku analiza pokazuje np. skuteczność działania konkretnego lekarza, jego wyniki medyczne osiągane z pacjentami, rodzaje zastosowanych terapii czy leków wykorzystywanych w procesie leczenia. Do czego służy takie analityczne spojrzenie? Przede wszystkim do poprawienia komfortu leczenia pacjentów oraz efektywności podejmowanych zabiegów medycznych.

Więcej informacji na https://nauka.metodolog.pl/analizy-statystyczne/

Przez admin Aktualności